Kursy prowadzone przez Akademię HUSAR

Instruktor dyscypliny sportu Strzelectwo Sportowe
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy regulujących
wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013.829 z dnia 23 lipca 2013r.)

Instruktor rekreacji ruchowej Strzelectwo Praktyczno-Bojowe
Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania (dz. U. Nr. 82 poz. 537)
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 3423 Instruktorzy Fitness i rekreacji ruchowej.

Prowadzący Strzelanie – pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa
(uprawnienia wydawane przez LOK)

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie absolwent otrzymuje legitymację instruktora sportu/rekreacji w danej specjalności,
oraz uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodnie z Ustawą o Sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zgłoszenia:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (przycisk na dole strony)
  2. Wyślij potwierdzenie wpłaty na konto pod adres: kontakt@husar-akademia.pl lub wpłać gotówkę w pierwszym dniu kursu osobie wskazanej przez prowadzącego szkolenie
DANE DO PRZELEWU
 

Nr konta: 41 1140 2004 0000 3002 7607 6369
Odbiorca przelewu:  Podkarpacka Akademia Szkolenia Specjalistycznego i Obronnego HUSAR Sp. z o.o.
Adres odbiorcy:  35-326 Rzeszów, Al. Rejtana 1G

Tytuł przelewu:
Opłata za kurs Prowadzący Strzelanie lub Instruktor Strzelectwa – Imię i Nazwisko uczestnika

SZCZEGÓŁY NAJBLIŻSZEGO KURSU

 

Szkolenie:  Prowadzący strzelanie (LOK - wszystkie kategorie)

Termin kursu: 15,16,17 listopada 2019
Miejsce: Rzeszów / Rudna Wielka (wg harmonogramu jaki zostanie wysłany przed rozpoczęciem kursu)
Koszt: 550 PLN
             495 PLN - cena ze zniżką dla ZAWODOWYCH służb mundurowych
             460 PLN - zniżka dla członków klubu KS HUSAR

* LEGITYMACJE PROWADZĄCEGO STRZELANIE PO ZAKOŃCZENIU KURSU I ZDANIU EGZAMINU WYSTAWIA CENTRALA LOK W TERMIN 1 - 3 MIESIĘCY

 

Szkolenie: Instruktor dyscypliny sportu Strzelectwo Sportowe / Instruktor dyscypliny sportu Strzelectwo Sportowe 

Termin kursu: 22,23,24,30 listopada 2019
Miejsce: Rzeszów / Rudna Wielka (wg harmonogramu jaki zostanie wysłany przed rozpoczęciem kursu)
Koszt: 1600 PLN

 

Szkolenie: PAKIET Instruktor dyscypliny sportu Strzelectwo Sportowe / Instruktor dyscypliny sportu Strzelectwo Sportowe / Prowadzący strzelanie (LOK - wszystkie kategorie)

Termin kursu: 15,16,17,22,23,24,30 listopada 2019
Miejsce: Rzeszów / Rudna Wielka (wg harmonogramu jaki zostanie wysłany przed rozpoczęciem kursu)
Koszt: 1900 PLN

* LEGITYMACJE PROWADZĄCEGO STRZELANIE PO ZAKOŃCZENIU KURSU I ZDANIU EGZAMINU WYSTAWIA CENTRALA LOK W TERMIN 1 - 3 MIESIĘCY

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób.