Nasi instruktorzy i trenerzy pomogą nie tylko w nauce strzelania i bezpiecznego posługiwania się bronią palną, ale także wyeliminują błędy i poprawią osiągane wyniki strzeleckie.